No. Name of Client B/U Area (In Sq.ft.) Completion Period ( In Days) Project Photo
1. Mr.Rajendra kalantri, Solapur.(with Int.) 6000 279
2. Mr. Chandrakant Tapdiya., Solapur. 1950 123
3. Mr. Sunil Revankar, Pune 1250 86
4. Mr. K.M. Padi., Akkalkot 1355 107
5. Mr. Subhash Somani 2283 103
6. Mr. R.M. Patil, Solapur 1200 90
7. Mr. U. R. Jadhav, Solapur 1200 98
8. Mr. Vilas Ektare, Solapur 1000 80
9. Mr. Gopal J. Khatri, Aurngabad 2100 60
10. Mr. Shrilalji Kalani, Solapur 900 90
11. Mr. Gokul S. Marda., Solapur 2000 120
12. Mr. Jagannath Jadhav., Kamti-Solapur 1200 96
13. Mr. Vyankatesh Holani., Solapur 2000 150
14. Mr. Subhash Chandak, Murud-Latur 2400 180
16. Mr. K.T. Golawar,Solapur 1750 95
17. Mr. N.R. Kapse, Solapur 1800 236
18. Mr. Omji Birla, Solapur 1800 200
19. Mr.Shriniwasji Zanwar,Sailu,Parbhani 2677 270