No. Name of Client B/U Area (In Sq.ft.) Completion Period ( In Days) Project Photo
1. Mr. Shankar Kathal, Lamboti, solapur 2000 190
2. Dievadnya Samaj Mangal Bhavan, Sol. 11843 400
3. Shivpuri,Dharmatma A.Rasshala,A,kot 4200 150
4. Chatanya Adhayatmik Trust, Pandarpur 9000 125
5. Maheswari Sanskritik Bhavan, Solapur 6000 135
6. Shrihari Govind Pratithan, Alandi-Pune 4000 60
7. Hotel Sun of Sun, Tuljapur-Osmanabad 6000 120
8. Hindustan Agency Service, Solapur 2490 180
9. Commercial complex at Vambori,A'nagar 4016 180
10. Navneet Cloth Centre, Solapur 6675 240